Lisa Swanson

BITRÄDANDE JURIST 

Utbildning och erfarenhet

  • Jur.kand. Stockholms universitet
  • LL.M., European Intellectual Property Law, Stockholms universitet
  • Notarietjänstgöring vid Norrtälje tingsrätt
  • Biträdande jurist Lewis & Partners Advokatbyrå AB

 Verksamhetsområden

  • Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
  • Socialrätt- LVU, LVM, LPT och LRV
  • Familjerätt-vårdnad, boende och umgänge med barn
  • Migrationsrätt
  • Civilprocesser

   E-post: lisa.swanson@lewislaw.se

Hemsida av Webbyrå KA Stockholm