Peter Lindahl

Advokat

Utbildning och erfarenhet

  • Jur.kand. Stockholms universitet
  • Biträdande jurist Lewis Advokatbyrå AB
  • Biträdande jurist Lewis & Partners Advokatbyrå AB

Verksamhetsområden

  • Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
  • Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV
  • Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
  • Migrationsrätt
  • Civilprocesser

E-post: peter.lindahl@lewislaw.se

Hemsida av Webbyrå KA Stockholm