Våra rättsområden

Brottmål

 • Försvararuppdrag
 • Målsägandebiträdesuppdrag
 • Särskild företrädare för barn

Familjerätt

 • Vårdnad, umgänge, barns boende, faderskap och underhåll
 • Bodelning, arv, gåva och testamente

Förvaltningsrätt

 • Socialrätt - LVU, LVM, LPT och LRV
 • Körkort- och tillståndsärenden

Migrationsrätt

 • Asyl och skyddsbehov
 • Uppehållstillstånd på grund av anknytning, arbete m.m.
 • Medborgarskap

Skadestånd

 • På grund av brott
 • Personskadereglering
 • Försäkringsersättning
 • Annat skadestånd

Arbetsrätt

Tvistemål

Pensionsrätt

Europakonventionsmål och mål vid FN:s kommitté
för mänskliga rättigheter

Hemsida av Webbyrå KA Stockholm