Är du missnöjd med ditt beslut om LVU?

Är du missnöjd över ditt beslut om LVU?

Om socialtjänsten i kommunen anser att det finns risk för att ett barn far illa kan de i vissa fall besluta att barnet ska omhändertas och ansöka om att barnet ska vårdas enligt LVU. Det är förvaltningsrätten som bestämmer om ansökan ska bifallas. Både föräldrar och barn har under LVU-processen rätt till ett offentligt biträde som företräder dem, alltså en advokat eller jurist.

Var sjätte månad ska kommunen fatta beslut om ifall det finns skäl för att LVU-vården ska fortsätta. Ett sådant beslut kan överklagas av både föräldrar och barn. Även vid en sådan process har du rätt att begära ett offentligt biträde.

Det finns också möjlighet att begära att LVU-vården ska upphöra, genom att göra en så kallad hemtagningsbegäran. Du kan kontakta handläggaren hos socialtjänsten och meddela att du anser att vården enligt LVU ska avslutas och samtidigt be om att få ett offentligt biträde under utredningen. Om du inte är nöjd med det beslut som socialnämnden sedan fattar har du möjlighet att överklaga beslutet.

När ett offentligt biträde ska utses har du rätt att önska att en viss advokat eller jurist ska företräda dig.

Vi på LL&P är specialister på LVU. Kontakta oss om du vill diskutera ditt ärende.

Tillbaka till tvångsmål

Kontakta oss

Vi har mottagit ditt meddelande och återkommer inom kort
Oops! Something went wrong while submitting the form.