Tvångsmål

Tvångsmål

Tvångsmål

Hur kan vi hjälpa dig?

På LL&P är vi specialiserade på att arbeta med tvångsmål. Vi har lång och gedigen erfarenhet av mål angående omhändertagande av barn enligt LVU, psykiatrisk tvångsvård enligt LPT, rättspsykiatrisk vård enligt LRV och vård av missbrukare enligt LVM. Vi gör alltid vårt yttersta för att tillvarata våra klienters intressen.

Som part i ett tvångsmål har du det offentliga som motpart. Det kan vara en utsatt och svår situation men du har rätt till ett offentligt biträde som företräder dig och din inställning. Om du inte önskat något särskilt offentligt biträde väljer domstolen ett offentligt biträde åt dig. Om du begär en advokat eller jurist från LL&P kan du känna dig säker på att du får råd och representation baserad på många år av samlad kunskap och erfarenhet.

Kontakta oss för att diskutera ditt ärende.


Hur kan vi hjälpa dig?

Artiklar

No items found.

Hur kan vi hjälpa dig?

Artiklar

No items found.

Hur kan vi hjälpa dig?

Artiklar

No items found.

Hur kan vi hjälpa dig?

Artiklar

No items found.

Hur kan vi hjälpa dig?

Artiklar

No items found.

Kontakta oss

Vi har mottagit ditt meddelande och återkommer inom kort
Oops! Something went wrong while submitting the form.