Målsägandebiträde

När har man rätt till ett målsägandebiträde?

Ett målsägandebiträde är en advokat eller jurist som hjälper dig som brottsoffer (målsägande) att tillvarata dina intressen i brottmålet. Om du har utsatts för brott som kan ge fängelse för den som begått brottet, kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Det kan till exempel handla om sexualbrott, grov kvinnofridskränkning, misshandel eller rån.

Har du utsatts för brott i nära relation eller har barn tillsammans med den som har begått brottet, har du nästan alltid rätt till ett målsägandebiträde.

Det är tingsrätten som bestämmer om du har rätt till ett målsägandebiträde. Får man rätt till detta, betalar staten kostnaderna för advokatens eller juristens arbete i målet. Som brottsoffer behöver du inte betala någon del av denna kostnad.

Har du utsatts för brott, kan du själv begära att få ett målsägandebiträde när du gör en polisanmälan. Du kan även kontakta polisen senare och begära detta inför t.ex. ett polisförhör.

Vill du som brottsoffer få hjälp av någon av advokaterna eller juristerna på Lewis Langley & Partners, är du välkommen att kontakta oss. Vi kan då hjälpa dig att begära ett målsägandebiträde eller förklara närmare för dig hur du ska göra.

Vad gör ett målsägandebiträde?

Den främsta uppgiften som målsägandebiträde är att ge dig som brottsoffer det bästa juridiska biträdet och även ge dig stöd och hjälp, från utredningen hos polisen till rättegång i domstol.

Efter ett förordnande som målsägandebiträde, börjar advokaterna och juristerna på Lewis Langley & Partners alltid med att ta en personlig kontakt med dig som klient. Vi följer med dig på polisförhör och går igenom åtalet och förundersökningen med dig inför en huvudförhandling. Vi förbereder också dig på vad förhandlingen kommer att innebära.

Vi kan också hjälpa dig att begära skadestånd vid förhandlingen och hjälper dig att komma fram till vad som är rimligt att begära i skadestånd i just ditt fall.

Vi kan också hjälpa dig att biträda åtalet vid förhandling i domstol. Detta innebär att vi kan agera i skuldfrågan genom att t.ex. ställa frågor och argumentera för att den tilltalade ska dömas för brottet.

Advokaterna och juristerna på Lewis Langley & Partners är specialiserade på brottmål

Begär någon av advokaterna eller juristerna på Lewis Langley & Partners som målsägandebiträde om du vill ha hjälp av en erfaren och kunnig advokat eller jurist. Vi har stor vana av uppdrag inom brottmål, både genom att företräda brottsoffer men även genom att företräda misstänkta.

Vissa advokater specialiserar sig på att bara företräda brottsoffer. På Lewis Langley & Partners tycker vi att det är en mindre bra idé eftersom det alltid är bra att förstå hur den motsatta sidan tänker.

En advokat som inte har erfarenhet av att arbeta som försvarare kan aldrig få samma förståelse för försvarsadvokatens uppdrag, överväganden och strategier som den som har erfarenhet av att arbeta både med brottsoffer och misstänkta.

På Lewis Langley & Partners arbetar vi dagligen med uppdrag som försvarare. Vi vet därför hur en försvarsadvokat tänker och agerar i rätten. Detta gör att när vi företräder dig som brottsoffer, kan vi på ett bättre sätt företräda dig än en advokat som saknar den erfarenheten.

Om du har frågor eller vill anlita någon av våra advokater eller jurister som målsägandebiträde, är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Vi har mottagit ditt meddelande och återkommer inom kort
Oops! Something went wrong while submitting the form.