Arbetsgivare - Rekrytering av utländsk arbetskraft

Arbetsgivare – Rekrytering av utländsk arbetskraft

Om du är arbetsgivaren och har behov av att rekryterat utlänningar har du en skyldighet att kontrollera utlänningens rätt att vistas och arbeta i Sverige innan denne tillträder, en skyldighet att arkivera handlingar om den anställde och en skyldighet att anmäla anställningen till Skatteverket. I vissa fall ska anställningen även anmälas till Arbetsmiljöverket eller Migrationsverket. Underlåtenhet kan leda till att företaget och den som är ansvarig för rekryteringen åläggs sanktioner. LL&P har lång erfarenhet av att arbeta med compliance. Genom en långsiktig och systematisk migrationsstrategi kan rekryteringen av arbetskraft från andra länder effektiviseras samtidigt som risken för sanktioner utesluts.

Kontakta oss om du vill diskutera hur ditt företag kan arbeta med rekrytering av utländsk arbetskraft.


Peter Lindahl

070-600 53 79

peter.lindahl@lewislaw.se

Kontakta oss

Vi har mottagit ditt meddelande och återkommer inom kort
Oops! Something went wrong while submitting the form.