Så begär du ett offentligt biträde i tvångsmål

Så begär du ett offentligt biträde i tvångsmål

Du kan alltid framställa önskemål i fråga om valet av offentligt biträde. Detta gör du enklast genom att kontakta myndigheten eller domstolen och ange namnet på den advokat eller jurist som du vill ska förordnas i ditt ärende. Du kan även fråga din advokat eller jurist om hjälp. Om ditt önskemål beviljas så står staten för kostnaden för det offentliga biträdet. Vi påLL&P har stor erfarenhet av alla former av tvångsmål. Begär därför ett offentligt biträde från LL&P.

Kontakta oss om du vill diskutera ditt ärende.

Tillbaka till tvångsmål

Kontakta oss

Vi har mottagit ditt meddelande och återkommer inom kort
Oops! Something went wrong while submitting the form.