Kan du som fått avslag på ansökan om asyl ansöka om arbetstillstånd?

Kan du som fått avslag på ansökan om asyl ansöka om arbetstillstånd?

Huvudregeln är att den som ansöker om uppehållstillstånd på grund av arbete ska befinna sig utanför Sverige och att ansökan ska beviljas innan inresa. För den som tidigare ansökt om asyl och om som nu fått avslag finns det däremot, under vissa förutsättningar, undantag från detta.

 

Den som ansökt om asyl och som fått beslut om avslag och som inte tidigare etablerat sig på svensk arbetsmarknad, exempelvis genom ett tidigare tillstånd, kan ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbete inifrån Sverige. Det kallas ofta för spårbyte. Ansökan måste lämnas in senast inom två veckor från dagen för beslutet om avslag.

 

Vidare måste den som ansöker om uppehållstillstånd på grund av arbete uppfylla vissa krav. Anställningen måste ha pågått i minst fyra månader och lön samt övriga villkor måste ha varit på samma nivå som kollektivavtal eller vad som i övrigt utgör standard i branschen. Anställningen måste också sträcka sig en viss tid framåt i tiden.

 

Eftersom det ställs höga krav är det viktigt att du redan från första dagen på arbetet under din tid som asylsökande känner till villkoren för en ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete. På LL&P är vi specialiserade på alla sorters migrationsrättsliga tillståndsfrågor och vi kan hjälpa dig med såväl en långsiktig som kortsiktig strategi oavsett om du är arbetstagare eller arbetsgivare.

 

Kontakta oss idag för juridisk rådgivning.

Tillbaka till migration

Kontakta oss

Vi har mottagit ditt meddelande och återkommer inom kort
Oops! Something went wrong while submitting the form.