Vad gör ett målsägandebiträde?

Vad gör ett målsägandebiträde?

Den främsta uppgiften som målsägandebiträde är att ge dig som brottsoffer det bästa juridiska biträdet och även ge dig stöd och hjälp, från utredningen hos polisen till rättegången i domstolen.

Efter ett förordnande som målsägandebiträde, börjar advokaterna och juristerna på LL&P alltid med att ta en personlig kontakt med dig som klient. Vi följer med dig på polisförhör och går igenom åtalet och förundersökningen med dig inför en huvudförhandling. Vi förbereder också dig på vad förhandlingen kommer att innebära.

Vi kan också hjälpa dig att begära skadestånd vid förhandlingen. Vi har stor erfarenhet av komplicerade skadefall och hjälper dig att komma fram till rätt belopp att begära i just ditt fall.

Vi kan också hjälpa dig att biträda åtalet vid förhandling i domstol. Detta innebär att vi kan agera i skuldfrågan genom att t.ex. ställa frågor, åberopa bevis och argumentera för att den tilltalade ska dömas för brottet.

Kontakta oss om du vill diskutera ditt ärende.

Tillbaka till brottmål

Kontakta oss

Vi har mottagit ditt meddelande och återkommer inom kort
Oops! Something went wrong while submitting the form.