Advokat Kenneth Lewis och Lewis & Partners tidigare medarbetare advokat Jan Södergren vinner mot Sverige i Europadomstolen

Advokat Kenneth Lewis och Lewis & Partners tidigare medarbetare advokat Jan Södergren vinner mot Sverige i Europadomstolen

Advokaterna Kenneth Lewis och Jan Södergren har idag vunnit ett viktigt mål i Europadomstolen. Målet handlade om att Sverige nekade klienten rättslig prövning när han ville stämma Strix Television för förtal efter ett inslag i programmet Insider på TV 3. Europadomstolen gav klienten rätt i målet. Sverige har idag fällts för en kränkning av hans rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i Europakonventionen.

Dagens dom är en stor upprättelse för klienten och är även viktig av principiella skäl då den visar att man som enskild kan ha rätt till en domstolsprövning i Sverige även om programmet sänds via ett annat land. Läs domen i fulltext här.