Thursday, September 22, 2016

Åklagarna får kritik i advokat Anna Dahlboms mål avseende misstänkt spädbarnsmisshandel

Åklagarna får kritik i advokat Anna Dahlboms mål avseende misstänkt spädbarnsmisshandel

I målet som advokat Anna Dahlbom tog över i hovrätten i Sundsvall hade klienten erkänt brott under polisförhör, ett erkännande som advokat Anna Dahlbom menade var framtvingat på grund av förhörsmetoden som användes. Åklagarna i målet har nu fått skarp kritik för sin handläggning av målet. Läs Dagens Nyheters artikel om målet här.