Thursday, December 1, 2016

Artikel i Dagens Juridik av advokat Anna Dahlbom angående polisens förhörsmetoder

Artikel i Dagens Juridik av advokat Anna Dahlbom angående polisens förhörsmetoder

Polisens förhörsmetoder måste granskas av försvarare anser advokat Anna Dahlbom i artikeln i Dagens Juridik. Läs artikeln här.