Wednesday, November 15, 2017

Artikel i Magasinet Paragraf av advokat Anna Dahlbom Langley angående #metoo och #medvilkenrätt

Artikel i Magasinet Paragraf av advokat Anna Dahlbom Langley angående #metoo och #medvilkenrätt

Artikel av advokat Anna Dahlbom Langley i Magasinet Paragraf angående #metoo och #medvilkenrätt och vikten av att kvinnor som vill anmäla sexuella övergrepp som skett längre tillbaka i tiden inte skuldbeläggs. Läs artikeln här.