Wednesday, September 20, 2017

Artikel i SvD Debatt av biträdande jurist Linus Gardell angående riskerna när misstankar om våldtäkt inte utreds

Artikel i SvD Debatt av biträdande jurist Linus Gardell angående riskerna när misstankar om våldtäkt inte utreds

Polisen måste utreda misstankar om våldtäkt trots resursbrist. Att inte utreda dessa brott kan vara skadeståndsgrundande enligt Europakonventionen. Läs artikeln av biträdande jurist Linus Gardell här.