JK beviljar ersättning till spädbarnspappan för frihetsberövandet

JK beviljar ersättning till spädbarnspappan för frihetsberövandet

Advokat Anna Dahlboms klient, som frikändes från synnerligen grov misshandel på sina två spädbarn, har nu beviljats förhöjd ersättning för frihetsberövandet av Justitiekanslern. Lyssna på inslaget med advokat Anna Dahlbom i Sveriges Radio här.