Wednesday, August 23, 2023

Linus Gardell uttalar sig i Dagens Arena om sabotage-brottet

Linus Gardell uttalar sig i Dagens Arena om sabotage-brottet

Advokat Linus Gardell har varit försvarare i ett stort antal mål angående brottsrubriceringen sabotage. I Dagens Arena uttalar han sig om hur tonen i samhällsdebatten påverkar rättsprocessen.

– Domare och beslutsfattare är människor och de påverkas av debatten och debattklimatet. Det har varit mycket hårda ord, framför allt i sociala medier.

Läs artikeln i dess helhet.