Wednesday, August 23, 2023

Linus Gardell uttalar sig om demonstrationsfrihet och sabotage

Linus Gardell uttalar sig om demonstrationsfrihet och sabotage

Tillsammans med andra juridiska experter uttalar sig advokat Linus Gardell i Dagens Arena om demonstrationsfrihet och sabotage.

I artikeln framför advokat Linus Gardell bland annat följande.

" – Jag menar att man inte ska tolka lagen om sabotage på det sättet. Från min sida är det här ett klart övertramp av demonstrationsfriheten. Och det är en mycket allvarlig, oförutsägbar utveckling som har skett."

....

"– Vi har lagar som kriminaliserar till exempel egenmäktigt förfarande, ohörsamhet mot ordningsmakt och polisen har redan befogenheter att upplösa en demonstration, och till exempel avvisa eller avlägsna demonstranter. Man kan inte döma folk till fängelse. Det är oproportionerligt. Detsamma gäller häktningar, säger Linus Gardell."


Läs artikeln i dess helhet.