Pappan som tidigare fällts för spädbarnsmisshandel frikänns i hovrätten

Pappan som tidigare fällts för spädbarnsmisshandel frikänns i hovrätten

Advokat Anna Dahlboms klient frikänns på alla punkter av hovrätten för Nedre Norrland i målet angående spädbarnsmisshandeln. Pappan har i hovrätten återtagit sina tidigare erkännanden och i anledning av detta har nya omständigheter lagts fram i hovrätten. Hovrätten har funnit att erkännandet varken var trovärdigt eller tillförlitligt. Läs pressmeddelandet från hovrätten här.