Jag har inget pass från mitt hemland kan jag ändå bli svensk medborgare?

Jag har inget pass från mitt hemland kan jag ändå bli svensk medborgare?

För att bli svensk medborgare krävs att du kan styrka din identitet. Detta gör du genom att uppvisa ett giltigt hemlandspass i samband med ansökan om svensk medborgarskap. För dig som tvingats fly ditt hemland kan det ibland vara omöjligt eller farligt att kontakta hemlandets myndigheter. Att kontakta hemlandets myndigheter kan även utgöra skäl för Migrationsverket att inleda en utredning om återkallelse av flykting- eller skyddsstatusförklaring och uppehållstillstånd. Men kan du som inte har ett hemlandspass ändå bli svensk medborgare?

 

Svaret är att det beror på. Under vissa omständigheter finns det undantag från kravet på styrkt identitet. Det krävs bland annat att du har haft hemvist i Sverige i minst åtta år och att du kan göra din identitet sannolik.

 

Om du har frågor om ditt ärende är du välkommen att kontakta oss för juridisk rådgivning.

Kontakta oss

Vi har mottagit ditt meddelande och återkommer inom kort
Oops! Something went wrong while submitting the form.