Kan du få ett snabbare beslut från Migrationsverket?

Kan du få ett snabbare beslut från Migrationsverket?

Många väntar länge på beslut från Migrationsverket. Handläggningstiden beror främst på arbetsbelastningen hos Migrationsverket och den enskilda handläggaren. Vissa ärenden prioriteras framför andra. Till exempel kan det ta flera år att få beslut om medborgarskap, medan en visumansökan kan ta några veckor. Men finns det något sätt för dig som har ansökt om uppehållstillstånd eller medborgarskap att få ett snabbare beslut?

 

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett snabbt beslut är det viktigt att redan vid ansökans början lämna in en så fullständig ansökan som möjligt. Kontrollera att alla handlingar är korrekta och att all nödvändig information finns med. Om Migrationsverket behöver begära komplettering kan handläggningstiden öka. Det är även viktigt att redan innan ansökan undersöka om du uppfyller alla krav för att beviljas uppehållstillstånd eller medborgarskap. Det kan vara en bra idé att kontakta en advokat som är expert på migrationsrätt innan du skickar in ansökan och gå igenom ärendet tillsammans med denne.

 

När ansökan har lämnats in har Migrationsverket enligt gällande rätt viss tid på sig att fatta beslut. Tiden varierar beroende på typ av ansökan. Till exempel ska ärenden om uppehållstillstånd på grund av anknytning normalt avgöras inom nio månader om inga särskilda skäl föreligger, medan ärenden om arbetstillstånd ska avgöras inom fyra månader om inga särskilda skäl finns. Ofta tar det dock längre tid än så att få beslut. Då kan du begära att Migrationsverket avgör ditt ärende inom fyra veckor. Innan du begär avgörande kan det vara bra att komplettera ärendet med ny och nödvändig information. Det rekommenderas att du först går igenom ärendet med en specialist på migrationsrätt för att få råd om vad du bör komplettera och gå igenom hur ärendet ser ut i övrigt.

 

Har du frågor om ditt ärende och hur du kan få ett snabbare beslut? Kontakta oss idag för juridisk rådgivning.

Kontakta oss

Vi har mottagit ditt meddelande och återkommer inom kort
Oops! Something went wrong while submitting the form.