När har du rätt till en offentlig försvarare?

När har du rätt till en offentlig försvarare?

Är du misstänkt för brott har du rätt till en försvarare. En offentlig försvarare är en brottmålsadvokat som staten betalar kostnaderna för, men den som döms för brott kan ibland bli återbetalningsskyldig. En offentlig försvarare förordnas i normalfallet för den som är misstänkt för brott som kan ge strängare påföljd än böter eller villkorlig dom. Under vissa förutsättningar kan en offentlig försvarare utses även om misstanken inte avser så allvarligt brott, exempelvis om den som misstänkt är under 18 år eller har särskilda behov.

Som misstänkt har du alltid rätt att begära en offentlig försvarare. Du får även önska vilken advokat du vill ska företräda dig. Begär en försvarare från LL&P

Kontakta oss om du har frågor om din rätt till en offentlig försvarare.

Tillbaka till brottmål

Kontakta oss

Vi har mottagit ditt meddelande och återkommer inom kort
Oops! Something went wrong while submitting the form.