När har du rätt till ett offentligt biträde?

När har du rätt till ett offentligt biträde?

Rätten till offentligt biträde följer av den svenska utlänningslagen. Av lagen framgår att det finns en rätt till offentligt biträde i mål om avvisning, utvisning samt verkställighet av sådana beslut. Detta innebär att du som ska söka asyl i Sverige, du som sitter i förvar eller du som tidigare haft ett uppehållstillstånd som kanske inte kommer att förlängas kan ha rätt till ett offentligt biträde.

Det beviljas inte offentligt biträde i alla ärenden. I ärenden där det finns en hotbild i hemlandet och det finns en risk för utvisning är huvudregeln att offentligt biträde ska beviljas. Det offentliga biträdet får då betalt av staten. Om du inte har rätt till offentligt biträde som är betalt av staten så har du fortfarande rätt att ta hjälp av en advokat eller jurist, men då på egen bekostnad.

Kontakta oss om du vill diskutera ditt ärende.

Tillbaka till migration

Kontakta oss

Vi har mottagit ditt meddelande och återkommer inom kort
Oops! Something went wrong while submitting the form.