När har du rätt till ett målsägandebiträde?

När har du rätt till ett målsägandebiträde?

Om du har blivit utsatt för brott och har anmält det till polisen kallas du för målsägande. Som målsägande kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Det är en advokat eller jurist som företräder dina intressen i rättsprocessen.

Du som har har blivit utsatt för vålds- eller sexualbrott har i regel rätt till ett målsägandebiträde. Även vid allvarliga personbrott ska i regel ett målsägandebiträde förordnas. Vid andra brott kan ett målsägandebiträde förordnas under vissa förhållanden. Domstolen tittar då på omständigheterna i ditt fall, ex. om du har en relation till förövaren eller om brottet i fråga har inneburit en svår kränkning av dig som brottsoffer, innan de tar ett beslut om du beviljas ett målsägandebiträde. Även om du inte haft ett målsägandebiträde under utredningen kan du få ett målsägandebiträde när det är dags för förhandling i domstol.

Kontakta oss om du har frågor om din rätt till ett målsägandebiträde.

Tillbaka till brottmål

Kontakta oss

Vi har mottagit ditt meddelande och återkommer inom kort
Oops! Something went wrong while submitting the form.